Verem Dispanseri, Türkiye Devleti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı olarak verem hastalıkları ile mücadele etmek için kurulmuş sağlık kurumları arasında yer almaktadır. Tüberküloz hastalığının teşhisi ve tedavisi yapılarak hasta için gerekli takip uygulanır. Ayrıca Verem hastalığı bulunan kişilere BCG aşılamaları gibi uygulamalar ücretsiz olarak Verem Dispanseri tarafından sağlanmaktadır. Bu konularda gerekli bölümlerinde Verem teşhisi amacıyla akciğer grafisi çekilerek, laboratuvar bölümünde mikroskopla balgamda bulunan tüberküloz hastalığının etken basit aranması gibi işlemler uygulanır. Ayrıca balgam numunelerinin bir örneği bölge tüberküloz hastanelerine gönderilerek bunun takibi yapılır. Tüberküloz hastalığı ile ilgili başka hastanelere rapor verme gibi işlemlerde Verem Dispanseri tarafından yürütülür. Verem Dispanseri bulunan Verem hastalığı yaşayan kişilerin kayıtlarını tutma, tüberküloz hakkında bilgilendirme gibi işlemleri ve takip bu bölümde yapılır. Türkiye de günümüze itibariyle birçok bölgede Verem Dispanseri hastaneleri mevcuttur.

Verem Dispanserinin görevleri

Hastaneleri verem savaşı ile ilgili çalışmaları yürütmek ile görevlidir. Hastanelerde hastalığının tedavileri düzenli olarak sürdürülerek verem hastalığının tedavisi desteklenir. Burada bulunan hastalarda tüberküloz şüpheleri bulunan hastaların balgam mikroskopi yapılarak verem hastalığının tanısının konması sağlanır. Verem tedavisini yürüterek hastalara ücretsiz olarak ilaç verilir. Tedavinin sağlanması Verem Dispanseri tarafından uygulanır. Verem hastalığı bulunan kişilerin doğrudan gözetim altına alınarak hastaneye yatırılıp, gerekli uygulanmasının yapılması Verem Dispanseri tarafından sağlanır.

Tüberküloz hastalarının yakınlarının da bu kişiyle temasları bulunmasından dolayı gerekli muayenelerinin ve balgam testlerinin yapılmasını Verem dispanserleri tarafından sağlanır. Koruyucu ilaç tedavileri, gereken kişilere bu tedaviyi vermek ve bu tedavilerin kaydını tutmak da Verem çalışanları tarafından sağlanmaktadır. Hastaların kayıtlarını tutarak arşivleme gibi özellikleri de bulunur. Bu hastanelerde hastaneye yatış gereken tüberküloz hastalıklarının başka hastanelere sevk edilmeleri de bu hastane tarafından sağlanır. Çeşitli kurumlardan istenilen verim olup olmadığına dair raporları düzenlemek ve vermekte Verem Dispanseri Hastanelerinin görevleri arasında yer alır.

Verem Dispanserinin faaliyetleri

Hastanelerde poliklinik muayeneler yapılarak, verem hastalığının tanısı ve teşhisi konulur. Verem hastalığı için radyolojik tetkik ve mikroskobik yöntem kullanılarak gerekli görüldüğü durumlarda hastalığın kesin tanısının konulması ve uygulanacak yöntemlerinin belirlenmesi sağlanır. Birçok bölgede bulunan Verem Dispanseri hastaneleri sayesinde burada bulunan laboratuvarda gerekli örnekler alınarak hastalığın tedavisi sağlanır. Birçok Verem

Dispanseri hastanelerinde temaslı muayene sayesinde hastaların tedavisi yapılırken; Verem hastalığı bulunmayan kişilerin yakınlarında bulunan Verem hastalığı sebebiyle koruyucu ilaç tedavisi uygulaması yapılır. Böylelikle ailesinde Verem hastalığı bulunan kişinin kendisinin bu hastalıktan korunması amaçlanır. Verem hastalığı aynı ortamda nefes alıp vermek gibi durumlarda bulaşmasından dolayı gerekli görüldüğü takdirde maske gibi uygulamalar ile bu hastalığın bulaşması engellenir. Türkiye’de verem hastalığının tedavisi oldukça gelişmişlik gösterir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir